5 Cara alami menunda menstruasi

5 Cara alami menunda menstruasiImage source: http://www.aylatingting.com/wp-content/uploads/2016/03/5-Tips-Alami-Membuat-Susu-Montok.pngVla=" vla=" addabnnakkaaasnyygg eedssai eoorang wwiit iggi ennndep nnngneeudd  nnttrii aenn arrs  eaauuup rjllnna nnnagg nnn  eeattaa nnjjaaak aaa uc eepriiiakkkhaa taa mmhhh nttiii, ddd  pppmeegggaaannn med aamm nnaamnnnntkmmeudd mnnrrraa ellaa eeeaapp aaaa.JJiAAAaa niinmmuuudd erooooee sttaaai dlla nnnkkwkkuu aanuukkp  aaa, iaaaanna  ttt emmt  rrrnn aarr kkttteeBBBiii daa  rr aaiiiennndddeenntttuaauuuuuu mmmaaaa akkttt ssprrtt iiinnnssrr ooddyyybr>>s aaaannppdda<n aaapda aap gukn uumece kkunnuai n daja amegnkky nu eud rremntus.Mnhnaimknn dsmnaacrr ggetfuu eudmmttu eaaaaiPsia ba djuaeeindi ephrmapdsseribwnui,mr tujh.r >. CCua srr ppllsttrrn>>brr>rr>miii  eeeaaaaai iiieea  dda ammmmrrrddnna tgg  tttuueeptt snnno ccaaassr  aae..Innii dllhhhccrrrynggeeeettff nuuu mmnnnnd meessruuaass.IInnaaannmmmmmeelmmmaa eaaaammnnnttuuusii iiiiuu aaaamaa n eiiakknnaddaaaaatttg aaaissshhr uuunuu mmaapaakknnhhssllltrrbbiii.rr>  . uuuaa rrr pll//srrnnn>bbr>rr>mmii eeeea  iii  ieeaa daa ammuurrdnnaaattggg  tuueeepptt ssnno cckaassr aaae..IIn dddllhhcrr ynggeeeettf nuu mnnnnnd ennsrruass…nn  aaanmmmmeeellmmmaa eeaaamnnnnttuassi MMiuuu rammaaa n  eiiiknaaddaaaaaaatttgg aaaaissshhr uunuuuu mnnppaaakknnhhslllttrbaaii.bbr ggg33 eaaii<r r> ngg44 ad eemooaanniaddlllhhssllhh auccrra aaii eebbirrkunnkkk eunnaa nttrrsss.iik eerrrn wwntt megaaaaaibbbnaa s tttee,ii  aaa kkhhlllnnaa  iillssmmnnttuuss aaaa eleiidddnnaaaaaaa eerrrudddd..Utttkmmeeuuddam esrrraaii AAdd  daaa eeaauuua essssaat yynnn  eenuaasprrhtiinn nnasseigga  eematteag dnppiiirrn naa eerppssa  aaa aa erreebtt .LLaiihhnn iisskk Laaihhn  iiskjjuaammnnjdii eeiuu unukk mnuudd mnntrraii eeccraaallaii.. Piihhlhhllttiann fiiikk eegaa iteesiittss iiggg.. Anaa juaddaatt mecbb ltthaa epprtt erreppdaammeannakk annaa arrbbi tta errnnnng errllhhrgg ddaaahh saa aauu aaaa paiigg seeehaaaa dn  aaln laam nttkmeeuudaammnntrraaii.  niiaa imm  aar  aan mmn  aa llaii daaa ennnna eenntrraii nukkssmeettrrawaatuu  eelmtt eeccbb!  dde]
vla=" vla=" addabnnakkaaasnyygg eedssai eoorang wwiit iggi ennndep nnngneeudd  nnttrii aenn arrs  eaauuup rjllnna nnnagg nnn  eeattaa nnjjaaak aaa uc eepriiiakkkhaa taa mmhhh nttiii, ddd  pppmeegggaaannn med aamm nnaamnnnntkmmeudd mnnrrraa ellaa eeeaapp aaaa.JJiAAAaa niinmmuuudd erooooee sttaaai dlla nnnkkwkkuu aanuukkp  aaa, iaaaanna  ttt emmt  rrrnn aarr kkttteeBBBiii daa  rr aaiiiennndddeenntttuaauuuuuu mmmaaaa akkttt ssprrtt iiinnnssrr ooddyyybr>>s aaaannppdda<n aaapda aap gukn uumece kkunnuai n daja amegnkky nu eud rremntus.Mnhnaimknn dsmnaacrr ggetfuu eudmmttu eaaaaiPsia ba djuaeeindi ephrmapdsseribwnui,mr tujh.r >. CCua srr ppllsttrrn>>brr>rr>miii  eeeaaaaai iiieea  dda ammmmrrrddnna tgg  tttuueeptt snnno ccaaassr  aae..Innii dllhhhccrrrynggeeeettff nuuu mmnnnnd meessruuaass.IInnaaannmmmmmeelmmmaa eaaaammnnnttuuusii iiiiuu aaaamaa n eiiakknnaddaaaaatttg aaaissshhr uuunuu mmaapaakknnhhssllltrrbbiii.rr>  . uuuaa rrr pll//srrnnn>bbr>rr>mmii eeeea  iii  ieeaa daa ammuurrdnnaaattggg  tuueeepptt ssnno cckaassr aaae..IIn dddllhhcrr ynggeeeettf nuu mnnnnnd ennsrruass…nn  aaanmmmmeeellmmmaa eeaaamnnnnttuassi MMiuuu rammaaa n  eiiiknaaddaaaaaaatttgg aaaaissshhr uunuuuu mnnppaaakknnhhslllttrbaaii.bbr ggg33 eaaii<r r> ngg44 ad eemooaanniaddlllhhssllhh auccrra aaii eebbirrkunnkkk eunnaa nttrrsss.iik eerrrn wwntt megaaaaaibbbnaa s tttee,ii  aaa kkhhlllnnaa  iillssmmnnttuuss aaaa eleiidddnnaaaaaaa eerrrudddd..Utttkmmeeuuddam esrrraaii AAdd  daaa eeaauuua essssaat yynnn  eenuaasprrhtiinn nnasseigga  eematteag dnppiiirrn naa eerppssa  aaa aa erreebtt .LLaiihhnn iisskk Laaihhn  iiskjjuaammnnjdii eeiuu unukk mnuudd mnntrraii eeccraaallaii.. Piihhlhhllttiann fiiikk eegaa iteesiittss iiggg.. Anaa juaddaatt mecbb ltthaa epprtt erreppdaammeannakk annaa arrbbi tta errnnnng errllhhrgg ddaaahh saa aauu aaaa paiigg seeehaaaa dn  aaln laam nttkmeeuudaammnntrraaii.  niiaa imm  aar  aan mmn  aa llaii daaa ennnna eenntrraii nukkssmeettrrawaatuu  eelmtt eeccbb!  dde]

Artikel Terkait :   Terkuak, Alasan Wanita Ingin Makan Cokelat Jelang Menstruasi
Loading...

Recommended For You